LUFTWAFFE RESOURCE CENTER > FALLSCHIRMJÄGER > PREVIOUS PAGE

FALLSCHIRMJÄGER
Gallery

Fallschirmjäger landing on Crete.
Fallschirmjäger landing on Crete.
[Source: Bundesarchiv]

Fallschirmjäger MG 42 team.
Fallschirmjäger MG 42 team.
[Source: Bundesarchiv]

Fallschirmjäger with MG 42 in the Soviet Union, 1943.
Fallschirmjäger with MG 42 in the Soviet Union, 1943.
[Source: Bundesarchiv]

A Fallschirmjäger mortar crew firing the 8 cm Granatwerfer 42 Stummelwerfer.
A Fallschirmjäger mortar crew firing the 8 cm Granatwerfer 42 Stummelwerfer.
[Source: Bundesarchiv]

Troopers of the 2nd Fallschirmjäger Division inspect a captured Thompson SMG.
Troopers of the 2nd Fallschirmjäger Division inspect a captured Thompson SMG.
[Source: Bundesarchiv]

Unknown Fallschirmjäger soldier.
Unknown Fallschirmjäger soldier.
[Source: Bundesarchiv]

Unknown Fallschirmjäger soldier.
Unknown Fallschirmjäger soldier.
[Source: Bundesarchiv]


LUFTWAFFE RESOURCE CENTER > FALLSCHIRMJÄGER > PREVIOUS PAGE